Bạn muốn trở thành người nào giữa thông minh và trí tuệ?

Trên thế giới hơn 7 tỷ người, người thông minh không nhiều, nhưng người có trí huệ càng hiếm hơn. Có thể nói, đi cả trăm dặm cũng khó thấy được một người như thế.

Sự thông minh là năng lực của con người, nhưng trí huệ lại lại là cảnh giới của tâm hồn. Đó là hai phạm trù hoàn toàn trái ngược và khác nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, người thông minh không dễ chấp nhập thiệt thòi, nhưng đối với những người trí huệ thì những thua thiệt đó là điều bình thường. Người thông minh thường cố gắng bảo vệ lợi ích của riêng mình. Có thể thấy rõ trong việc kinh doanh, người thông minh sẽ đem hết lợi nhuận thu được bỏ túi, còn với người trí huệ thì lại khác.  Để cho việc kinh doanh được tốt hơn, họ có thể chấp nhận bỏ tiền túi của mình để thực hiện công việc.

Người có trí thông minh biết được khả năng của bản thân có thể làm được điều gì, nhưng đối với người trí huệ thì họ hiểu rõ được mình không thể làm gì. Người thông minh họ thường tìm kiếm, biết nắm bắt cơ hội và luôn luôn cố gắng đạt được chúng. Thế nhưng, người trí huệ lại hiểu rõ được được thời điểm cần buông tay. Chúng ta có thể dễ dáng thấy được, người thông minh họ thường biết nắm bắt thời cơ, còn với người trí huệ – họ biết cách xả bỏ.

Trong cuộc sống, người thông quá sẽ trở thành khôn ngoan. Họ sẽ tìm cách để thoái thác công việc, nhưng người trí huệ sẽ không màng đến lợi ích cá nhân, bất kể việc gì cần thì họ sẽ cố gắng nỗ lực. Người thông minh luôn tìm cách thể hiện tài năng của mình cho người khác thấy, nhưng người trí huệ thì ngược lại: họ biết nhìn nhận vẻ đẹp của người khác. Người thông minh luôn chú ý đến những tiểu tiết, trong khi người trí huệ lại coi trọng cả chỉnh thể.

Người thông minh trong tâm thường nhiều phiền não. Bởi vì họ rất hay mẫn cảm với người khác, cứ nắm bắt mọi thứ có thể. Người trí huệ thì không như vậy, họ thản nhiên vì họ luôn biết cách buông bỏ để tâm không phiền não.

Người thông minh luôn muốn thay đổi người khác, muốn họ thay đổi theo ý của mình. Nhưng người trí huệ lại không hề có cách nghĩ đó. Họ có những mối quan hệ hài hòa.

Để trở thành người trí huệ, họ phải luôn rèn luyện và không ngừng nỗ lực, tư dưỡng bản thân. Còn người thông minh là do trời sinh. Họ có thể tích lũy nhiều kiến thức, nhưng người trí huệ lại thường dạy cho người khác học văn hóa. Người có trí thức thì càng thông minh, nhưng với người có văn hóa nhiều càng thể hiện người có trí huệ.

Những nhà khoa học dạy con người cần phải thông minh, nhưng nhà triết gia lại dạy con người trí huệ. Người thông minh có thể có nhiều quyền lực và vật chất, nhưng lại không có được niềm vui bằng người trí huệ. Cầu tài thì người thông minh có đủ, nhưng để thoát được sự phiền muộn, an yên như người trí huệ thì là điều không thể. Giữa trăm vạn người mới có vài người thông minh, và rất hiếm người trí huệ.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn làm người thông minh hay là người trí huệ?

Nguồn: www.alemparaiba.org

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *